19 thg 4, 2008

Thi MCSA,MCSE 1000/1000

Day la tong hop cac bai viet thi dac biet cua 1 nguoi noi tieng Nhat Nghe co quy tinh cua TraiTimThu Razz

MON 70-270
3- Pass4Sure v1.0 download tại đây
Xem các câu P4S 70-270 sai bên dưới:
Cau: sai | dung
2 ad ae
30 c e
40 a a(testking sai b)
68 a d
71 a c
80 a c
98 c d
108 c a
120 c d
160 ae ce
171 b c

MON 70-290
Đề thi gồm 40 câu hỏi (hoàn toàn có trong P4S) và 5 simulation
1- Học trong P4S 70-290 v2.20 (237 câu hỏi và câu trã lời) + fix các câu trả lời sai của P4S

P4S 2.20 corrections:
question 4: Devices: Unsigned driver installtion behavior.
question 60: Change and Modify
question 67: Wednesday and Copy
question 74: B
question 75: Correct answer is missing: It should be Manage Documents permission on the printer
question 116: Local Policies
question 119: A
question 152: Allow Write
question 167: B, E
question 173: B, C
question 191: Change, Allow Modify
question 192: Allow List Folder Contents, Read
question 203: E
question 209: D
question 229: Apply onto: This Folder Only, Deny Create Files / Write Data
question 234: Share permissions: Read. NTFS permission: List Folder Contents, Read and Execute, Read.

MON 70-291
Đề thi khoảng 46 câu + 3 câu giả lập.
1- Lời khuyên: bạn nên học trong Test Inside 109 câu hỏi và 3 câu giả lập. đề thi nằm hoàn toàn trong đây (lý thuyết và giả lập luôn), quan trọng là ko cần fix lỗi. download tại đây

2- Nếu không quen với việc đọc file pdf thì bạn có thể dùng P4S v2.40 (chỉ có 129 câu hỏi thôi, lại còn trùng rất nhiều nên chỉ còn 110 câu thôi). Bạn có thể dùng P4S để giả lập thi thử.
Fix:
question 18 CE not BC
question 24 BC not AD
question 52 add ip adres: 192.168.1.25 and don't forget to Also enable the Create assiociated pointer (PTR) record Option
question 102 B not D
question 107 ( C ) is correct:
change the already existing GPO
Các câu trùng:
54 (duplicate of 31 (& 108))
57 (duplicate of 32)
60 (duplicate of 33)
62 (duplicate of 38 )
65 (duplicate of 34 (&103))
66 (duplicate of 39)
77 (duplicate of 15)
86 (duplicate of 43)
92 (duplicate of 9)
93 (duplicate of 84)
97 (duplicate of 56)
98 (duplicate of 64)
100 (duplicate of 59)
101 (duplicate of 63)
102 (duplicate of 35)
103 (duplicate of 34 (& 65))
104 (duplicate of 29)
105 (duplicate of 36)
106 (duplicate of 61)

Lưu ý: P4S phía trên có thể chưa fix hết các lỗi, nhất là các câu kéo thả, vì vậy các bạn nên xem thêm trong tài liệu VCE này để tìm đáp án chính xác hơn

3- Về 3 câu giả lập chắc chắn là:
Routing &Remote Access, Mail Exchange (MX), Delegation nằm hoàn toàn trong TestInside.

MON 70-350
Đây là môn dễ thi nhất nhưng lại khá khó về kiến thức. Phần lớn các câu hỏi đều tập trung vô phiên bản ISA 2004 Enterprise.
Với môn này bạn không phải băn khoăn về chuyện nên học TK, P4S, hay Testinside nữa, vì TK chỉ có ... 99 câu, P4S cũng tương tự + 1 số lỗi cần fix.

Đề thi khoảng 50 câu, không có câu giả lập.

Bạn download Testking v4 tại đây.
Đảm bảo từ 982-1000 điểm.

MON 70-294
Dề thi khoảng 45 câu (3 sim).
2- P4S v1.8 + fix
PASS4SURE fix
Q6: A+D
Q8: A
Q26: B
Q38: B
Q53: Site 0-1, 0-2, 0-3, 0-4
Q67: B
Q75: A
Q78: Select corp_users on ou container in each forest
Q91: select research.adutum.com domain object
Q92: A+B
Q105: A
Q109: Select GPO1 -> Domain , GPO4 -> Accounting OU
Q111: Wingtiptoys GPO2, Accounting GPO3, Accounts Payable GP04
Q118: C+E
Q121: Select Domain 2 , Domain 6
Q126: E
Q143: Site 1 -2=250, site 2-3=50, site 3-4=100, site 4-1=50
Q152: Portable - assign install at logon, Desktop - assign on demand
Q153: B+D
Q170: {Sales}
{accounts}{Computers}

MON 70-298
Đề thi dạng case khoảng 35 câu hỏi cho 4-5 case, mỗi case là 1 tình huống gồm từ 5-10 câu hỏi nhỏ, finish case nào là ko back lại được. Tuy nhiên số lượng câu hỏi ôn tập lại rất ít (95 câu) nên pass môn này với điểm tuyệt đối ko phải là vấn đề quá khó.
Các bạn tải tài liệu sau:Microsoft.TestKing.70-298.errata.by.sTf
Lưu ý câu này: South Bridge Video (9 questions), the Q1 about audit strategy, you must choose the D (Audit Logon Event), not, like TestKing says, A (Audit Account Logon).

MON 70-293
Đề thi khoảng 42 câu (3sim)
2- P4S http://www.4shared.com/file/15998093/68085ce9/70-293_V273.html?s=1 + fix
Q1 - dap an la C
Q10 & 104 - dap an la Print Server
Q50 - dap an la A
Q105 - dap an la A
3- 3sim(070-293_250q_TestKing_v35_Simulations http://www.4shared.com/file/28088652/4200419a/70-293_Simulations_From_Tk_v35.html?s=1 )q1,q9,q11.Nhung chac an hoc 6 cau sau q1,q4,q9,q10,q11,q17. Đặc biệt lưu ý cách hướng dẫn sim của các tài liệu rất khác nhau, nếu có điều kiện bạn nên làm lab thử luôn!!! Những đáp án dưới đây tương đối chuẩn bạn có thể tham khảo.
sim 1: about win NT/98 computers not able to communicate in the network

ans: Edit Default DC policy

disable-----> MS network server:digitally sign communication(always)
MS network client:digitally sign communication(always)
enable-----> MS network server:digitally sign communication(if client agrees)
MS network server:digitally sign communication(if client agrees)
Assign Server(Request Security)

Edit Default Domain Policy

Assign Client(respond only)

Now, the interesting part was, the Default Domain Policy wasn't linked to to the domain. So, I thought, what the heck--link it. And I got it right, laugh.gif


Sim 2: About removing unnecessary components and services from a server which previously hosted intranet media, including streaming media.
ans: uninstall Application server & Windows Media Services.


Sim 3: About using no SMB signing on the network and ensuring that data sent to and from a department OU(in this case HR server) is encrypted.

Ans: had to link the appropriate GPO and delete the unwanted links among the 4 gpos.

Chuc Thanh Cong MCSA,MCSE !!! Very Happy

http://itpro.realbb.net/forum-f1/topic-t12.htm

Không có nhận xét nào: