10 thg 6, 2008

A

“Nếu một ngày bạn dành 1 giờ đồng hồ để học, bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong vòng 5 năm.”

Không có nhận xét nào: