13 thg 10, 2015

Mô hình nuôi giun phục vụ trồng rau sạch và chăn nuôi

https://www.youtube.com/watch?v=n-b1j3rTHzY

https://www.youtube.com/watch?v=ditS-ZgPaM8

Không có nhận xét nào: