13 thg 10, 2015

Mô hình trồng rau sạch hiệu quả ở Đà Nẵng

http://tpnnv.blogspot.com/2015/10/mo-hinh-trong-rau-sach-hieu-qua-o-nang.html

https://www.youtube.com/watch?t=10&v=9-0W5KbRDuA

Không có nhận xét nào: