21 thg 10, 2015

Rau thủy canh

https://www.youtube.com/watch?v=F3M5Nhjeuj4   lắp ống

Không có nhận xét nào: