20 thg 4, 2008

Cài win không cần đợi nhập thông số

Bạn đang cài windows, thằng bạn rủ bao đi uống nước.

- Ái chà, đang cài win mà!
- Thì đi 1 tiếng sau về là cài xong chứ gì.
- Đâu được, đợi nó hỏi cdkey, chọn thông số nữa chứ.
- Việc gì phải đợi nó. Mày để tao……..

Hắn sẽ làm gì đây?…. (lúc sau)

- Xong rồi, đi uống cafe, về là nó tự cài xong luôn, không phải nhập gì hết!
- Sao hay quá vậy?

Câu trả lời là như sau:

Bình thường khi bạn cài thì giữa chừng nó sẽ hỏi cdkey, network settings,…. Thế thì tại sao trước khi cài chúng ta không thiết lập sẵn những thông số đó rồi cho nó cài 1 lèo luôn. Trong đĩa cài win có giúp chúng ta thực hiện việc này.

Trong CD, vào Support/Tools/ Deploy.cab. Đây là một file nén. Nhấp đúp giải nén, cài setupmgr.exe.

Chọn:

New or existing answer file : Creat new
Type of Setup: unattended setup
Product: windows XP professional
User Interaction: full automated
Distribution Share: set up from a CD.
License Agreement: Accept
Cữa sổ mới hiện lên để nhập các thông số.

Bây giờ nhập các thông số (name, organization, cd key,…) vào rồi next thôi, cái gì không biết thìể mặc định.

Sau khi cài xong thì lưu lại vào ổ mềm với tên WINNT.SIF (chú ý có rất nhiều format, mình sẽ hướng dẫn trong các bài sau). Tại ổ mềm sẽ có 2 file: WINNT.SIF và WINNT.BAT.

WinNt.bat: là file chạy trả lời thông số tự động lấy nội dung từ file winnt.sif. File này có nội dung:

@rem SetupMgrTag
@echo off
rem
rem This is a SAMPLE batch script generated by Setup Manager.
rem If this script is moved from the location where it was generated, it may have to be modified.
rem
set AnswerFile=.\winnt.sif
set SetupFiles=D:\i386
D:\i386\winnt32 /s:%SetupFiles% /unattend:%AnswerFile%

WINNT.SIF: đoạn cript chứa các thông số được nhập, có nội dung:

;SetupMgrTag

[Data]

AutoPartition=1
MsDosInitiated=”0″
UnattendedInstall=”Yes”

[Unattended]

Repartition=Yes
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS

[GuiUnattended]

AdminPassword=*
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=205
OemSkipWelcome=1

[UserData]

ProductKey=JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ
FullName=”TrinhThanhSu”
OrgName=”PTIT”
ComputerName=THANHSU

[TapiLocation]

CountryCode=84

[Identification]

JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]

InstallDefaultComponents=Yes

Chú ý: Repartition=Yes là mặc định cài vô partition đầu tiên.

Cú pháp của đoạn cript này bạn tham khảo tại file ref.chm (trong DEPLOY.CAB). Từ đó bạn có thể tự tạo thủ công 2 file này bằng notepad cũng được (nhưng dễ lộn, chắc ăn cứ dùng chương trinh của bác Bill).

Sau khi tạo xong, trong ổ A có 2 file như trên.

Để nguyên ổ A trong máy, cho đĩa CD Windows XP và ổ, khởi động lại. Bây giờ máy sẽ tự động cài toàn bộ cho đến hết mà bạn không cần phải nhập gì hết. Bạn có thể thử trên máy ảo. Chúc các bạn may mắn.

http://www.blogthuthuat.com/?p=218

Không có nhận xét nào: