20 thg 4, 2008

Hướng dẫn cách tìm Website bị lỗi

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm các Website bị lỗi, đa số cách thông dụng nhất là vào các trang Search như http://www.google.com, http://www.av.com ... rồi đánh "powered by ...." (ví dụ : nếu tìm trang Forum UBB 1.0.3 thì đánh "powered by UBB 1.0.3"). Nhưng như thế thường không hiệu quả và nó cho ra rất nhiều trang chẳng liên quan gì đến trang mình cần tìm.
Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm các Website bị lỗi, đa số cách thông dụng nhất là vào các trang Search như http://www.google.com/, http://www.av.com/ ... rồi đánh "powered by ...." (ví dụ : nếu tìm trang Forum UBB 1.0.3 thì đánh "powered by UBB 1.0.3"). Nhưng như thế thường không hiệu quả và nó cho ra rất nhiều trang chẳng liên quan gì đến trang mình cần tìm. Bây giờ tôi chỉ cho các bạn tìm kiếm trang bị lỗi trên http://www.google.com/.
Bình thường một chương trình trên mạng đều có một đoạn string đặc biệt trong URL, ví dụ với lỗi Hosting Controller thì sẽ có đoạn "/admin hay /advadmin hay /hosting" hay với forum UBB thì có "cgi-bin/ultimatebb.cgi?", khi chỉ đánh vậy không nó sẽ liệt kê ra cả trang nói về Hosting Controller lẫn trang đang sử dụng Hosting Controller, như thế kết quả ra nhiều nhưng không hiệu quả. Bây giờ các bạn thêm chữ allinurl: trước đoạn string đặc biệt cần kiếm, thì những tran Web tìm kiếm được chắc chắn sẽ có chuỗi cần tìm.
Ví dụ : Khi tôi kiếm server dùng Hosting Controller, tôi vào http://www.google.com/ và đánh "allinurl:/advadmin" (không có ngoặc kép) thì nó chỉ liệt kê ra những trang có URL có dạng : http://tentrangweb.com/advadmin.

Nhân tiện tôi cũng chỉ các bạn cách tìm các file trên http://www.google.com/
Muốn tìm các file trên http://www.google.com/ thì bạn thêm chữ type file: trước tên file cần tìm trên các chuyên khu web.
Ví dụ : bạn muốn tìm file mdb (đây là file chứa Password của các Website, dùng Access để mở) thì bạn vào http://www.google.com/ và đánh type file:mdb
bạn muốn tìm file SAM (đây là file chứa Password của Windows NT, dùng L0phtCrack để Crack) thì bạn vào http://www.google.com/ và đánh type file:SAM

http://www.sanitc.com/itc/NewDetail.asp?ID=52&IDL=122&IDD=594

Không có nhận xét nào: