20 thg 4, 2008

Hướng dẫn lấy IP của victim khi chát !

Bài viết từ cd hacker mình share cùng các bạn Rất mong sự góp ý của các bạn Bạn phải chat với Victim dể có sự thiết lập IP. Nói chung là giữ Online Connect với Victim.
Hướng dẫn lấy IP của victim khi chát


Bạn phải chat với Victim dể có sự thiết lập IP. Nói chung là giữ Online Connect với Victim.
Mở một cửa sổ DOS prompt
Vào C:gõ lệnh sau: netstat -a
C:\b netstat -a

Lúc dó trên màn hình sẽ xuất hiện 1 số thông tin có dạng nhu sau:
Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP franck-a:0 0.0.0.0:0 LiSTENiNG
TCP franck-a:1091 0.0.0.0:0 LiSTENiNG
TCP franck-a:1090 server5.syd.www.ozemail.net:80 CLOSE_WAiT
TCP franck-a:1099 p3-max35.auck.ihug.co.nz:1054 ESTABLiSHED

Chúng ta chỉ chú ý những dòng nào có chữ ESTABLiSHED, dó là thông báo cho sự nối kết dã duợc thiết lập với bên ngoài.
Nếu chúng ta chat với nhiều nguời, chat bằng cả Yahoo Messenger nữa thì sẽ có nhiều ESTABLiSHED, do vậy chúng cần chú ý và phân biệt xem ai mới thực sự là Victim của mình.

Với ví dụ trên ta thấy p3-max35.auck.ihug.co.nz:1054 ESTABLiSHED là dáng chú ý và quan tâm cả. Còn nếu test trên máy bạn thì nó sẽ khác di nhung ta chỉ cần quan tâm dến dòng tuong tự nhu vậy và có ESTABLiSHED là duợc

Việc tiếp theo của chúng ta là Ping Victim này dể lấy duợc IP thật của họ.
Cung ở của sổ DOS prompt này, ta gõ lệnh Ping p3-max35.auck.ihug.co.nz
:1054 ESTABLiSHED ==è chúng ta không quan tâm cái này nên không cần thêm vào sau lệnh Ping

c:p3-max35.auck.ihug.co.nz
Wow, thật là tuyệt, tới dây ta dã thấy duợc IP thật của Victim rồi.

Pinging p3-max35.auck.ihug.co.nz [209.76.151.67] with 32 bytes of data:
Reply from 209.76.151.67: bytes=32 time=1281ms TTL=39
Request timed out.
Reply from 209.76.151.67: bytes=32 time=1185ms TTL=39
Request timed out.Ping statistics for 209.76.151.67:
Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trIP times in milli-seconds:
Minimum = 1185ms, Maximum = 1281ms, Average = 616ms

209.76.151.67 chính là IP mà chúng ta cần tìm của Victim dây.

Chúc các bạn thành công
Cách này mình đã test thử và phát hiện rất tốt IP của victim
Bạn nhớ khi chát với victim nên đóng tất các cửa sổ khác lại,như vậy sẽ chính xác hơn
trojan

http://www.sanitc.com/itc/NewDetail.asp?ID=52&IDL=122&IDD=592

Không có nhận xét nào: