12 thg 5, 2008

Chọn Lọc Các Bài Viết Có Giá Trị Trong E-books Section - Vietnamese IT

MỤC LỤC. BẠN CÓ THỂ TÌM CHO MÌNH EBOOKS NHƯ Ý TẠI CÁC PHẦN SAU

1. Lập trình: Kho Ebooks Về Thuật Toán Và Lập Trình...
2. Mạng máy tính: Nhiều Sách Hay Về Mạng Máy Tính...
3. Phần mềm: Ebook Làm Ebook 1.0, Chm 2,7 M...
4. Thương mại điện tử: Download Miễn Phí Sách điện Tử
5. Đồ họa: PhotoShop, CorelDraw, Autocard, 2D, 3D, Flash...
6. Tin học cơ bản: Ebook Tin Học Căn Bản !
7. Ebooks thủ thuật: Tập hợp các thủ thuật, bảo mật, hacker ...
8. Kho lưu trữ tổng hợp: Tập hợp các đầu sách ngòai các chủ đề trên...

1. E-BOOKS TRONG MỤC LẬP TRÌNH (click here goto)

01. Kho ebooks về thuật tóan và lập trình
02. Lập trình CSDL
03. Lập trình C, C++, C#...
04. Trình Biên Dịch Và Tài Liệu (Tiếng Việt) Học Assembler
05. Bài viết của vSlive
06. SEO Secret1.3 ebooks (about website)
07. Mcgrawhill Oracle Database 10g The Complete Reference
08. Làm web page bằng Dreamweaver

2. E-BOOKS TRONG MỤC MẠNG MÁY TÍNH (Click here goto)

01. Đề Cương Thực Hành Mạng Máy Tính: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44165
02. Cẩm Nang Về Domain Và Hosting: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44184
03. Hướng Dẫn Cơ Bản Lắp đặt Mạng Không Dây: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44290
04. Tìm Hiểu Về Tcp/Ip (hay): http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44756
05. Kết Hợp Và điều Phối Nhiều Card Mạng Với Nic Express, Giúp mạng LAN hoạt động tốt và nhanh hơn: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44095
06. Nhiều Sách Hay Về Mạng Máy Tính, Cisco, Sun, Microsoft, CISSP, Wireless, Checkpoint, Strorage, Security...: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=49188
07. Mạng Intranet (tiếng Anh): http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=53071
08. Tài Liệu đầy đủ Cho Ccna: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=49184
09. Oracle Database 10g Ocp Certification All-in-one Exam Guide
Nếu bạn có ý định thi lấy chứng chỉ OCP 10g, bạn nên đọc sách này ngay từ đầu vì nó chứa đủ lý thuyết, ví dụ, các bài test thử và giải thích rõ câu trả lời nào là sai, câu trả lời nào là đúng... Xem tại: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=38771
10. Virtual Servers, Máy server ảo: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=8962
11. Tài Liệu Tự Học Mcsa: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=10127
12. Tất Cả E-book Liên Quan Tới Mdaemon !, All eBook Mdaemon ! http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=2266
13. Cách Thiết Lập W2k Vpn Server: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=4116

3. E-BOOKS TRONG MỤC PHẦN MỀM (Click here goto)

01. Ebooks hướng dẫn làm Ebooks: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=77875
02. Ebooks hướng dẫn việt hóa phần mềm (10MB): http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=77874
03. Tài Liệu Về Risk Management (quản Lý Rủi Ro) http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=6154
04. Thiết kế mô hình phần mềm bằng UML: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=9923

4. E-BOOKS TRONG MỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (Click here goto)

01. Download Miễn Phí Sách Thương mại điện Tử: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=77475

5. E-BOOKS TRONG MỤC ĐỒ HỌA (Click here goto)

Ebooks Tổng hợp về đồ họa:

http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=22559

01. Corel Draw

http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=77438

02. PhotoShop

a. Sổ tay PhotoShop: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=64114
b. Sổ Tay Photoshop 2007, Tập hợp hơn 450 bài viết về đồ họa: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=24246
c. Giáo Trình Photoshop Cs2 Hướng Dẫn Bằng Videoclip: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=13786
d. Ebooks PhotoShop Cs http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=2715
e. Sổ Tay Photoshop Toàn Tập 2007, Tiếng việt: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=31207

03. AutoCard

a. Sách AutoCard: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=12487
b. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=77438

04. Flash

a. Ebooks Hướng Dẫn Làm Flash Macromedia: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=3366
b. Flash 8: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44488

05. 2D, 3D Studio

6. E-BOOKS TRONG MỤC TIN HỌC CƠ BẢN (Click here goto)

01. Computer
a. Ebook Về Nguồn điện Máy Tính: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44036
b. Bộ Công Cụ Bảo Dưỡng Pc: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44163
c. Lý Thuyết Phần Cứng Máy Tính: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44345
d. Thuật Ngữ Tin Học: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44350
e. Lỗi thường gặp khi khởi động PC: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44058
f. Sự cố và cách khắc phục về PC: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=43953

02. Ms-Windows
a. Hướng dẫn cài windows XP: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44094
b. Kỹ Năng Bảo Mật Cho Win Xp: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44185
c. Chỉnh sửa Registry

1. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=8227
2. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=14244

03. Ms-Office
a. Winword

1. Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản tiếng Việt:http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=36893
2. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=62147

b. Power Point 2003

1. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=6402
2. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=65487

c. Excel (chưa cập nhật)

04. Program
a. Ebool Về Pascal: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=59475
b. Ebooks Hướng Dẫn Sử Dụng Fdisk: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44034
c. Super Hot- 30 Ebook Về Linux: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=13323

05. Orther
a. Nhập Môn Sử Lí ảnh Số: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44291
b. Ebooks học Guitar: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=62252
c. Sổ Tay Internet 4.0:

1. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=34735
2. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=28911


7. E-BOOKS THỦ THUẬT (TUYỂN CHỌN)

01. How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships - Cách nói chuyện trước công chúng: 92 mẹo nhỏ để đạt được thành công lớn trong quan hệ: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=40409
02. OCP Instructors Guide for Oracle DBA Certification - Sách hướng dẫn luyện thi chứng chỉ OCP Database theo bài giảng slide: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=40410
03. 175 Cách Sắp Xếp Công Việc, Cuộc Sống để đạt được Hiệu Quả Cao Nhất http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=40413
04. Thủ Thuật Tìm Kiếm Trên Internet: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44348
05. Sách về bảo mật và hack:

a. Hacking cơ bản: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=53075
b. Sổ tay hacker: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=60005
c. How To Begin A Hacker: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=31203

06. Ebooks thủ thuật về máy tính: http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=2688
07. 200 Cách để ''cứu Sống'' ổ Cứng, Ebook tiếng Anh: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=44060
08. Ebooks thường thức gia đình (các mẹo vặt...): http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=81305

8. KHO LƯU TRỮ TỔNG HỢP (TẬP HỢP TẤT CẢ CÁC PHẦN 1..6)

01. IT E-books (Download free):

a. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=8051
b. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=43030
c. http://www.thuvientinhoc.com/forums/lofive...ex.php/f29.html

02. Gần Nửa Triệu Ebook Miễn Phí: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=10876
03. Kho ebooks về CNTT: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=5334
04. Ca Dao -tục Ngữ Việt Nam - vietnamese Phrase: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=40652
05. Loạt Sách Best Seller: Book Of Answers (dundurn Press), Sách của những câu trả lời: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=61812
06. Binh Pháp Của Tôn Tử (sun Tzu - The Art Of War): http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=61815
07. Tổng Hợp Các Ebook Tiếng Việt:

a. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=70958
b. http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=24547

08. 25.000 Sách Miễn Phí Theo Yêu Cầu: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=46811
09. Trọn Bộ Tài Liệu Luyện Thi Ielts: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...ost&p=67642
10. Bách khoa tòan thư mở: http://vi.wikipedia.org/
11. Computer Book: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=2926
12. Tổng Hợp Ebook Tin Học - Eng Lish: http://www.diendantinhoc.com/index.php?s=&...post&p=8327
13. Tài liệu về nhiều lĩnh vực trong IT: http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=7034

Sách thương mại điện tử : http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=20563
Tài liệu về nhiều lĩnh vực trong IT : http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=7034


Sách phương pháp tính trên C/C++ : http://www.diendantinhoc.com/index.php?sho...t=40#entry78508

http://www.diendantinhoc.com/index.php?&showtopic=21202

2 nhận xét:

zheing nói...

tình yêu bài viết của bạn
cảm ơn MCSE

MCSE nói...

gợi ý tuyệt vời nhờ.
Tuyệt vời đăng bài!
MCSE