12 thg 5, 2008

Mục lục các bài viết có giá trị

MỤC LỤC - được tạo ra để giới thiệu những bài viết của thành viên HVA và những bài viết được thành viên HVA sưu tập trên khắp nơi. Những bài viết hướng dẫn hữu ích của các bạn đăng lên khi trải qua 1 thời gian nhất định, chúng tôi sẽ lần lượt đăng tại đây để giới thiệu cho các thành viên tìm kiếm dễ dàng hơn. khi đó các bài viết sẽ được chuyển đi vào box Các bài viết giá trị của mục hệ điều hành và thiết bị ứng dụng .

Các bài viết giới thiệu tổng quát về *nix
Linux FAQ
The Unofficial Fedora FAQ (bản dịch tiếng Việt)
Cài đặt và Sử dụng Fedora Core 2
Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4 .
Hướng Dẫn Cài đặt Fedora Core 6
Hướng Dẫn Cài Đặt Debian GNU/Linux
Sử dụng Knoppix
Kiến thức cơ bản về Slackware Linux
Giáo trình UNIX
Linux cho người dùng
An introduction to services, runlevels, and rc.d scripts
Tìm hiểu các dịch vụ trong hệ điều hành Fedora 7 (NEW)
Hướng dẫn cài đặt SLAX Linux vào USB (NEW)
[Bài viết] Mô hình Thin client - diskless với FreeBSD (NEW)


Các bài viết về bảo mật Linux
Ký sự các vụ DDoS đến HVA
Bảo vệ máy chủ an toàn với phần mềm tự do
Bảo mật hệ thống *nix với PAM (linet)
Tăng cường an ninh cho hệ thống Linux (Phần 1)
Tăng cường an ninh cho hệ thống Linux (Phần 2)
Security On Linux System
OpenSSH
HACK LINUX
Mã hóa trong Linux - Giới thiệu GNUPG
Giới thiệu về Metasploit
Giải pháp theo dõi cấu hình hệ thống - Tripwire
Mã hóa root file system với FreeBSD geli
Một chút về SUID/SGID (NEW)
Mã hóa trong Linux với GnuPG (NEW)
[Thủ thuật] Cẩn thận với sudo trên *nix (NEW)

Các bài viết về Linux Kernel
Tìm hiểu nhân của hệ điều hành Linux
Biên dịch Linux kernel - phần 1
Biên dịch Linux kernel - phần 2
Biên dịch Linux kernel - phần 3
Biên dịch Linux kernel - phần 4
Biên dịch một kernel trên hệ thống CentOS

Các bài viết về Linux Firewall
Case 1 - iptables và máy đơn
Case 2 - iptables và máy đơn
Tài liệu Iptables bằng tiếng Việt


Các bài viết về Web server
Kiện Toàn Bảo Mật Cho Apache - Phần 1
Kiện Toàn Bảo Mật Cho Apache - Phần 2
Làm reverse proxy với Linux + Apache httpd
Ứng dụng tập tin htaccess trên máy chủ Apache
Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache
Proxy Server With Apache
Cài đặt Apache+PHP+MySQL
Phát hiện và chống xâm nhập Web Server với Mod Security
Cài đặt lighttpd trên Linux


Các bài viết về Mail server
Qmail as a Mail Gateway - Phần 1
Qmail as a Mail Gateway - Phần 2
Qmail as a Mail Gateway - Phần 3
Qmail as a Mail Gateway - Phần 4
Làm mail server với Postfix - Phần 1
Làm mail server với Postfix - Phần 2
Làm mail server với Postfix - Phần 3
Làm mail server với Postfix - Phần 4
Làm mail server với Postfix - Phần 5
Làm mail server với Postfix - Phần 6
Cài đặt nhanh và cấu hình qmail + vpopmail+procmail + daemontools
Cài đặt nhanh và cấu hình Qmail+POP3+APOP
Loại bỏ spam khỏi qmail SMTP bằng RBL  (NEW)

Các bài viết về DNS/ DNS Server
BIND - Phần 1
BIND - Phần 2
BIND - Phần 3
BIND - Phần 4 (phần cuối)
Thay thế BIND với djbdns - phần 1
Thay thế BIND với djbdns - phần 2
Thay thế BIND với djbdns - phần 3
Thay thế BIND với djbdns - phần 4
Thay thế BIND với djbdns - phần 5 (phần cuối)
Cấu hình BIND (NEW)
DynamicDNS ddclient

Các bài viết về SNMP/SENSOR
Giám sát hệ thống bằng SNMP
Cấu hình SNMP
Cách chỉnh tốc độ quạt của mainboard

Các bài viết về Snort
Snort với ACID+MySQL
Cài đặt nhanh hệ thống phát hiện xâm nhập
SNORT (NEW)


Các bài viết về DHCP
Cấu hình DHCP server

Các bài viết về SAMBA
Cùng học Samba
SAMBA 3.0 THỰC HÀNH


Các bài viết về FTP
vsftp with virtual user

Các bài viết về Linux Clustering
Công nghệ clustering trên Linux
Linux Virtual Server
Từng buớc một để triển khai hệ thống Cluster


Các bài viết về Linux tunneling
Linux tunneling


Các bài viết về Linux Wireless
Sử dụng Wireless với Linux
Linux Wireless - Phần 1
Linux Wireless - Phần 2
Linux Wireless - Phần 3
Thiết kế mạng không dây: Dùng Linux làm Access Point


Development
uClibc và BusyBox
Sử dụng SYSLINUX làm bootloader

Programing
Tóm tắt Linux Shell Programming

Linux Tips
Thay đổi hostname
Sử Dụng Tiếng Việt Với LaTeX
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình User Mode Linux
Sử dụng GRUB
Cài đặt các ứng dụng từ mã nguồn trên Linux
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trong Linux
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt trong Linux
MPlayer - SMART - RPM BUILD
Nâng cấp Ubuntu với Automatix
Sử dụng wget thông qua Proxy Server
Xóa Linux
Thêm HD vào Linux
xvnkb cho người dùng GNOME
Cấu hình VNC server/viewer trong Linux (NEW)
Tất cả về Linux swap space (NEW)
Cấu hình và sử dụng các log files của hệ thống
Cấu hình dịch vụ xinetd
Toàn tập backup với lệnh tar
Tune the User Environment and System Environment Variables
Manage/Query Kernel and Kernel Modules at Runtime
Sử dụng at
Theo dõi nhiệt độ ổ cứng với hddtemp
Tại sao init scripts lại yêu cầu lock files
Làm sao biết mình đang dùng distro nào (NEW)


Các bài viết về RPM
Bản dịch tài liệu RPM Guide from docs.fedoraproject.org (NEW)
Cách đóng gói RPM
Tạo file spec cho các gói RPM

Windows + Linux
Hướng dẫn cài và sử dụng Linux và Windows trên cùng 1 PC
T Chia sẻ máy in giữa Windows và Linux
Dùng NTFS của XP trong LINUX - Case 1
Dùng NTFS của XP trong LINUX - Case 2
Cài đặt và hiệu chỉnh linux song song với windows
Cài IE trên Linux (NEW)
Cài Windows XP sau khi đã cài Ubuntu 7.10

Other
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)
Kinh nghiệm trong việc nghiên cứu triển khai phần mềm mã nguồn mở
Linux có gì hấp dẫn
Linux trong tầm tay

http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2118.hva

1 nhận xét:

MCSE nói...

thực sự rất có giá trị nội dung.
đẹp đăng bài.
MCSE