12 thg 6, 2008

Xem TV online bang WMP

Xem TV trực tuyến đơn giản hơn bạn tưởng chỉ cần kết nối được Internet qua máy tính hay Mạng không dây WireLess mở trang WWW.PDA.vn có đủ kênh cho bạn chọn .

còn nữa đây là một số đường dẫn khác để xem TV trực tyến :
Xem qua địa chỉ URL

Mở Windows Media Player chọn Menu - > Library... -> Menu ->Open URL ( Ctrl +U )

nhập địa chỉ để xem kên tương ứng

mms://210.245.126.153/VTV3

mms://210.245.126.153/MTV

mms://210.245.126.153/VTV1

mms://210.245.126.153/AXN

mms://210.245.126.153/FTV

mms://210.245.126.153/HTVCMOVIE

mms://203.210.215.251/htvc
mms://203.210.215.251/htv7
mms: //210.245.0.62/vov6
mms://210.245.0.62/vov3
mms://210.245.0.62/vov2
mms://210.245.0.62/vov1
mms://203.210.215.251/htv9

Để xem được Ti Vi trên dế cưng xin bạn hãy làm theo những cách sau :
Mở Wifi lên heng----> vào PDA.VN hoặc vào những trang sau nếu thấy ít thì nói lonely gửi thêm heng còn nhìu đài lămsợ gửi nhìu anh em la lonely nữa bắt đầu heng :
mms://210.245.126.153/VTV3

mms://210.245.126.153/MTV

mms://210.245.126.153/VTV1

mms://210.245.126.153/AXN

mms://210.245.126.153/FTV

mms://210.245.126.153/HTVCMOVIE

mms://203.210.215.251/htvc
mms://203.210.215.251/htv7
mms: //210.245.0.62/vov6
mms://210.245.0.62/vov3
mms://210.245.0.62/vov2
mms://210.245.0.62/vov1
mms://203.210.215.251/htv9
--------------------------------------------------------------------------
VTV1: mms://210.245.126.153/VTV1/
VTV3: mms://210.245.126.153/VTV3/
HTV7: mms://210.245.126.153/HTV7
HTV9: mms://210.245.126.153/HTV9
Ca nhạc HTV: mms://210.245.126.153/HTVCMUSIC
Phim HTV: mms://210.245.126.153/HTVCMOVIE
VTC1: mms://www.vtc.com.vn/vtc1_1434
VTC2: mms://www.vtc.com.vn/vtc2_1436
--------------------------------------------------------------------------
TV3 mms://203.144.166.9/tv3
TV5 mms://61.90.149.194/btv5?WMContentBitrate=2048000
TV7 mms://streaming1.ip-tv.tv/ch7_live
TV11 mms://61.90.149.194/btv11?WMContentBitrate=2048000
TV Nation Channel mms://203.144.166.27/nationchannel?WMContentBitrate=60000bps
Easy Web Radio mms://61.90.149.194/easywebradio?WMContentBitrate=2048000
MAD Music TV Germany mms://media.mad.gr/madlivevideo
NOS News TV Holland mms://streamgate.xs4all.nl/streamgate70
RAI News TV Italy mms://fastreal.fastweb.it/rainewshigh
UA EDA TV USA mms://uasmedia.uas.alaska.edu/wmtencoder/uasbroadcast.wmv
Europe Sports TV Latvia mms://media.stv.lv/stvwsx
Brand Sports TV Brazil mms://media2.brturbo.com/bandsports.wmv
ACC TV Australia mms://acc.streamit.com.au/accbroadcast
Stream TV Canada mms://64.106.201.90/thestreamtvlive
Cyberjaya TV Malaysia mms://wms.cyberjaya.tv/CTV?WMContentBitrate=150000
WAM TV UK mms://146.101.200.150/WAMTV
USA TV 3 mms://stream.ihost.nu/nwez
GER TV 1 mms://193.159.251.27/live/viva1tv/isdn
GER TV 2 mms://193.159.251.27/live/online/isdn
Đài Tiếng nói Việt Nam: mms://203.162.1.217/vov1
Đài Tiếng nói Việt Nam: mms://203.162.1.217/vov2
Đài Tiếng nói Việt Nam: mms://203.162.1.217/vov3
Đài TH Hà Nội: mms://203.162.1.217/htv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.4shared.com/file/14657045/fe77c3a7/Xem_TV.html

1 TV 3 mms://203.144.166.9/tv3
2 TV 5 mms://61.90.149.194/btv5?WMContentBitrate=2048000
3 TV 7 mms://streaming1.ip-tv.tv/ch7_live
4 TV 9 http://modernine.mcot.net/tv9_56k.asx
5 TV 11 mms://61.90.149.194/btv11?WMContentBitrate=2048000
6 TV ITV http://thai.cside.tv/live/thai_tv/tv_itv_512k.asx
7 TV Nation Channel mms://203.144.166.27/nationchannel?WMContentBitrate=60000bps
8 FM 95 http://radio.mcot.net/fm_95.asx
9 FM 96.5 http://radio.mcot.net/fm_96_5.asx
10 FM 97.5 Seed FM http://radio.mcot.net/fm_97_5.asx
11 FM 99 http://radio.mcot.net/fm_99.asx
12 FM 100.5 http://radio.mcot.net/fm_100_5.asx
13 FM 107 Metropolis http://radio.mcot.net/fm_107.asx
14 FM 100.75 http://203.151.49.67:10075
15 Thai Ware Radio http://radio.thaiware.com:8000/
16 Smooth FM 105 http://www.virginradiothailand.com/listen/105.asx
17 Hitz 95.5 http://www.virginradiothailand.com/listen/95_5.asx
18 88 Peak FM http://streamcaster.siamportals.com/station21
19 Eazy FM 105.5 http://www.virginradiothailand.com/listen/105_5.asx
20 88.5 FM MAX http://streamcaster.siamportals.com/station1
21 Hitz 105.75 http://broadcast.virginradiothailand.com/105_75
22 100 mms://61.90.149.194/radio1000?WMContentBitrate=512000
23 89 Banana FM http://streamcaster.siamportals.com/station24
24 90 http://streamcaster.siamportals.com/station5
25 91.5 Hot Wave http://streamcaster.siamportals.com/station22
26 93 Cool FM http://streamcaster.siamportals.com/station2
27 93.5 EFM http://streamcaster.siamportals.com/station23
28 102.5 Get Maximun http://streamcaster.siamportals.com/station31
29 103.5 Modern Love http://streamcaster.siamportals.com/station32
30 104.5 Fat Radio http://streamcaster.siamportals.com/station33
31 106.5 Green Wave http://streamcaster.siamportals.com/station25
32 Siam Radio http://streamcaster.siamportals.com/siamradio
33 88.25 Red Beat ขอนแก่น http://streamcaster.siamportals.com/redbeat88
34 95.75 Red Beat http://streamcaster.siamportals.com/redbeat95
35 106 Life FM http://streamcaster.siamportals.com/station3
36 CH 5 Radio FM 94 http://dev.tv5.co.th:8000/live.m3u
38 105 Red Beat http://streamcaster.siamportals.com/redbeat10
38 107.25 Red Beat http://streamcaster.siamportals.com/redbeat10
39 CM 77 Lanna Radio mms://203.155.164.170:9080
40 mms://61.19.223.230/fm_pattanee
41 mms://61.19.223.230/fm_yala
42 mms://61.19.223.230/fm_naratiwas
43 Soft FM 90 http://www.virginradiothailand.com/listen/89.asx
44 FM 101 mms://203.150.212.13/fm101
45 97.75 Thai Day Radio mms://broadcast.issp.co.th/thaidayradio1
46 FM 100 mms://202.28.248.188:1042
47 UBC News TV Thailand mms://203.144.166.47/ubcnews
48 UBC SportsTV Thailand mms://203.144.166.47/ubcsport

49 UBC Chic TV mms://61.90.149.194/ubcchic
50 11 mms://61.90.149.194/11news1?WMContentBitrate=2048000
51 TV mms://61.90.149.195/kimeng1?WMContentBitrate=2048000
52 Radio mms://202.57.162.184/cityradioaudio
53 FM 97 Trinity Radio mms://203.150.212.13/fm97
54 89.5 Sweet Radio http://202.44.131.13:8382/RMUTfm89.5MHz
55 Nation Radio 90.5 mms://203.147.61.38/NationRadio?WMContentBitrate=40000bps
56 DMC On TV http://content.ucom.co.th/announcement/dmc-channel.asx
57 Nation Biz Channel TV mms://61.90.149.195/nationbiz?WMContentBitrate=2048000
58 T-Online TV mms://203.146.252.143/256
59 Thai Misc Radio http://ksc.bbznet.com:8000/
60 Thailand Radio Network http://www.radio.in.th:8000
61 Fun Radio Thailand mms://61.90.149.195/funradio?WMContentBitrate=512000
62 FMM 103 Radio mms://61.90.149.194/radio945?WMContentBitrate=512000
63 mms://61.90.149.195//nfs/adrDefault.wma?WMContentBitrate=2048000
64 Big Brother 1 mms://61.90.149.194/ubcbigb1
65 Big Brother 2 mms://61.90.149.194/ubcbigb21
66 Easy Web Radio mms://61.90.149.194/easywebradio?WMContentBitrate=2048000
67 E-Music TV UK http://gmixa.global-mix.net/e-music
68 Alternative.NU Music TV mms://stream.ihost.nu/nwez3
69 3VOOR 12 Music TV NL http://www.omroep.nl/live/vpro3voor12tvcentral-bb.asx
70 CM TV Music (AR) mms://200.80.43.200/satan
71 Deejay Music TV http://media.kataweb.it/MIBGetPointer.aspx?LIVE=2
72 CANAL Music TV http://148.235.13.19/canal64
73 MAD Music TV Germany mms://media.mad.gr/madlivevideo
74 VIVA Music TV http://62.153.249.21/live/viva1tv/adsl.asx
75 CCTV 9 News TV China http://www.cctv-9.com/2003/asx/live/live_b.asx
76 Pulse 24 News TV Canada http://mfile.akamai.com/12539/live/...bkup=36821∝=n
77 NOS News TV Holland mms://streamgate.xs4all.nl/streamgate70
78 RAI News TV Italy mms://fastreal.fastweb.it/rainewshigh
79 Hit Channel Music TV http://www.hitchannel.tv/mediaplaye...tvmulticast.asx
80 Annenberg EDU TV USA http://www.scctv.net/annenberg_broadband.asx
81 BYU EDU TV USA http://www.byutv.org/streaming/byutv250.asx
82 KLRN EDU TV USA mms://www.pasadena56.tv:8280/
83 Resarch EDU TV USA http://www.researchchannel.org/webcast/asx/rtv-lan.asx
84 SCC EDU TV USA http://www.scctv.net/SCCtv%20Broadband.asx
85 UA EDA TV USA mms://uasmedia.uas.alaska.edu/wmtencoder/uasbroadcast.wmv
86 Europe Sports TV Latvia mms://media.stv.lv/stvwsx
87 Rai Sports TV Italy http://www.fastweb.it/streaming/raisport.asx
88 Brand Sports TV Brazil mms://media2.brturbo.com/bandsports.wmv
89 ACC TV Australia mms://acc.streamit.com.au/accbroadcast
90 Stream TV Canada mms://64.106.201.90/thestreamtvlive
91 Cyberjaya TV Malaysia mms://wms.cyberjaya.tv/CTV?WMContentBitrate=150000
92 Shine TV Newzealand http://www.r2.co.nz/meta/shinetv-384.asx
93 Arirang 1 TV Korea mms://211.43.217.86/live_world1
94 Arirang 2 TV Korea mms://211.43.217.86/live_world2
95 QVC TV UK http://mfile.akamai.com/10804/live/....asx?bkup=33186
96 WAM TV UK mms://146.101.200.150/WAMTV
97 Access Phonenix TV USA http://www.accessphoenix.org/livestream/APLIVE.asx
98 BE Ch 28 TV USA mms://64.164.28.55:8080/sapna-test.asf
99 C-SPAN 1 TV USA http://play.rbn.com/play.asx?url=cs...ms?mswmext=.asx
100 C-SPAN 2 TV USA http://play.rbn.com/play.asx?url=cs...ms?mswmext=.asx
101 C-SPAN 3 TV USA http://play.rbn.com/play.asx?url=cs...ms?mswmext=.asx
102 CCM CH 6 TV USA http://stream01.montgomerycountymd....ayVideolive.asp
103 Church Channel TV USA http://boss.streamos.com/wmedia-liv...nnel_050222.asx
104 IP TV Thailand http://203.170.198.56/webcast_horo?...ntBitrate=56000
105 IP TV Music Thailand http://203.170.198.56/webcast_music...ntBitrate=56000
106 IP TV Game Thailand http://203.170.198.56/webcast_game?...ntBitrate=56000
107 UK TV http://www.solent.tv/wvx/live.asx
108 CNN USA Radio http://www.cnn.com/audio/radio/liveaudio.asx
109 FM 90.5 USA http://www.publicbroadcasting.net/t...pr/thenight.m3u
110 USA TV 1 http://www.strawberrytv.com/chadtest.asx
111 USA TV 2 http://boss.streamos.com/wmedia-liv...live_030520.asx

112 USA TV 3 mms://stream.ihost.nu/nwez
113 GER TV 1 mms://193.159.251.27/live/viva1tv/isdn
114 GER TV 2 mms://193.159.251.27/live/online/isdn
115 JAPAN TV 1 http://www.bloomberg.com/streams/video/LiveJA_nb.asx
116 JAPAN TV 2 http://impress.tv/im/live.asx
117 CHINA TV 1 mms://winmedia.cctv.com.cn/live1
118 CHINA TV 2 mms://4.19.71.20/cctv9/mtv/mtv01.wmv
119 CHINA TV 3 mms://4.19.71.20/cctv9/mtv/mtv02.wmv
120 CANADA TV mms://ss1.tsw.ca/enc1
121 ITALY TV mms://mediaplayer.rtl.it/hitchanneltv
122 Hip Hop Hit USA Radio http://radio.msn.com/asx/generate.a...nre&id=10002377
123 IP TV mms://203.170.198.56/iPTV_Channel/TodRahad.wmvhttp://www.4shared.com/file/14657045/fe77c3a7/Xem_TV.html


http://www.nhatcuong.com.vn/showthread.php?t=1705

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bước I :
( bước này không quan trọng lắm, chỉ gúip tăng tốc cho Windows media player…  có thể bỏ qua ! )
1: mở windows firewall lên  change setting !
2: trong mục Exceptions, check các tùy chọn sau :
-iSCSI service
-Media center extenders
-Windows media player
-Windows media player network sharing service.
3: OK !
( control pannel/windows firewal/setting/Exceptions/ )

Bước II :
1: mở Windows Media Player lên
2: nhấn Ctrl+U ( file/Open URL.. )
3: nhập một trong các địa chỉ sau vào thẻ Open URL :

mms://210.245.126.153/VTV1/ ( xem kênh VTV1 )
mms://210.245.126.153/VTV2/
mms://210.245.126.153/VTV3/
mms://210.245.126.153/VTV4/ ( kênh VTV4 )

http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=1 ( kênh VTC1 )
http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=2
http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=3
http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=4
http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=5 ( kênh VTC5 )

Radio :
mms://210.245.0.62/vov1 ( VOV1 )
mms://210.245.0.62/vov2
mms://210.245.0.62/vov3
mms://210.245.0.62/vov6 ( VOV6 )

4 : nhấn Enter và … thưởng thức !!!
( có thể play trực tiếp từ các link ở trên, nếu bước 1 đã được thực hiện ! )

Ví dụ kênh VTV3 :
Program/Windows Media Player/file/open URL/mms://210.245.126.153/VTV3/

http://my.opera.com/WER131/blog/xem-vtv-vtc-online-windows-media-player?cid=4894030

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Xem truyền hình và nghe radio online
Hãy nhấn chuột vào các đuờng link dưới để chọn đài
Thank to vtc.com.vn ? Xem các đài này thì xem tốt

HTV (Ha Noi) VTC1_01 . VTC2_ 02 . VTC3_ 03 VTC4_ 04 . VTC5_ 05 .
Đài THVL Truyền hình Vĩnh Long
Đài VTV3 Truyền hình VTV3
Đài HTV9 Truyền hình HTV9
Đài ĐN1 Truyền hình Đồng nai 1
Đài ĐN2 Truyền hình Đồng nai 2
Đài Info TV Channel Kênh truyền hình Tin tức
Đài TTVO Tuổi trẻ Video Online
Đài THTN Truyền hình Thanh niên Video Online

Các Đài dưới cùng phài dùng đường truyền của FPT (firewalls tần tần lớp lớp mà)
VTV1 . VTV2 . VTV3 . VTV4 . InfoTVChannel . VTC1 . VTC2 . VTC3 . VTC4 . VTC5 . HTV7 . HTV7 . HTV9 . (htvc ca nhac) . HTVC MOVIE . DN1 . DN2 . tv.vietnamnet.vn/live .

Nghe RADIO online

Đài VOA vietnamese và BBC Vietnamese thường bị blocked nhưng thỉnh thỏang cũng được cho vào nghe.

Radio FM Làn sóng xanh
Radio Đài tiếng nói Việt Nam VOV2
Radio trực tuyến Đài HTV
Radio trực tuyến Sài Gòn Tiếp thị


Bản tin vừa mới phát. đài VOA Tiếng Việt
Bản tin vừa 10 giờ tối VOA Tiếng Việt
Nghe VOA Special English daily
Một chương trình nghe tiếng Anh podcast đọc chậm rất dễ thương và dễ nghe. (Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live. )Nghe Special English daily?
Nghe all VOA Special English 2007
Nghe Spotlight Radio Special English : Một chương trình nghe tiếng Anh podcast đọc chậm rất dễ thương và dễ nghe. (Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live. )
Nghe English as a Second Language Podcast. : Một Chương trình rất phổ biến dễ nghe dễ hiểu, hữu dụng để ôn lại nhiều thứ.
Mời các bạn Nghe - vài bài hát hay - Nghe bằng 1 cửa sổ riêng - tự đông - ngẫu nhiên - liên tục!
Đây là trang thử nghiệm. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm về chất lượng và nội dung trang này.

http://www.available.com.vn/Nghenhac.php?node=mms://www.vtc.com.vn:557/VTV3_08

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://blog.360.yahoo.com/blog-sPG40V0_fLOdeybHExwApAV3EhJBqJM.?cs=0

1 nhận xét:

zheing nói...

Điều tốt đẹp
cảm ơn MCSE