21 thg 10, 2015

Dome-Shaped Greenhouse in japan

https://www.youtube.com/watch?v=gFHFQNbSP2s

Không có nhận xét nào: