21 thg 10, 2015

demtec Hydroponic robot system

demtec Hydroponic robot system

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJilUcR5wNs


có hệ thống máng nước hay

Không có nhận xét nào: